Counter
Counter
Counter
Counter
     
15.03.2015
Update Resultater
Update Individuell Resultater
Update Ranglëscht
15.03.2015
Update Resultate
Update individuelle Resultate
Update Rangliste
15.03.2015
Mise à jour des résultats
Mise à jour des résultats individuels
Mise à jour de la liste de rang
15.03.2015
Update results
Update individual results
Update ranking list
08.03.2015
Update Resultater an Kaderturnéier
D' Resultater vum Championnat sinn online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Resultater".

Ënnert "Downloads" fannt Dir dei nei Dokumenter fir den Fréijoërs-Kaderturnéier.
08.03.2015
Update Resultate und Kaderturniere
Die Liga Resultate sind online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "Ergebnisse" finden.

Unter "Downloads" könnt Ihr die Dokumente für das Frühjahrs-Kaderturnéier finden.
08.03.2015
Mise à jour des résultats et du "Kaderturnéier"
Les résultats du championnat sont en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Classement" dans le menu à gauche.

Sous "Downloads" vous pouvez trouvet les documents pour le "Kaderturnéier" du Printemps.
08.03.2015
Update results and "Kaderturnéier"
The league results are online.

You can find them under "Results" in the menu bar on the left side.

In the menu "Downloads" you can find the documents for the Spring-Kaderturnéier.
01.03.2015
Update Resultater
D' Resultater vum Championnat an dei individuell Resultater sinn online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Resultater".
01.03.2015
Update Resultate
Die Liga Resultate und individuelle Resultate sind online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "Ergebnisse" finden.
01.03.2015
Mise à jour des résultats
Les résultats du championnat et les résultats individuels sont en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Classement" dans le menu à gauche.
01.03.2015
Update results
The league results and individual results are online.

You can find them under "Results" in the menu bar on the left side.
01.02.2015
Update Resultater
D' Resultater sinn online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Resultater".
01.02.2015
Update Resultate
Die Resultate sind online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "Ergebnisse" finden.
01.02.2015
Mise à jour des résultats
Les résultats sont en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Classement" dans le menu à gauche.
01.02.2015
Update results
The results are online.

You can find them under "Results" in the menu bar on the left side.
31.01.2015
Aluedung Landesmeeschterschaft
31.01.2015
Einladung Landesmeisterschaft
31.01.2015
Invitation Championnats individuels
31.01.2015
Invitation Championship
25.01.2015
Update Resultater Kader
D' Resultater sinn online.
Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Resultater".

Wann Pts an Diff.Sets gläich sinn dann gett den direkten Verglach gekuckt.
25.01.2015
Update Resultate Kader
Die Resultate sind online.
Ihr könnt sie links im Menü unter "Ergebnisse" finden.

Wenn Pts und Diff.Sets gleich sind dann zählt der direkte Vergleich
25.01.2015
Mise à jour des résultats Kader
Les résultats sont en ligne.
Vous pouvez les trouver sous "Classement" dans le menu à gauche.

Si les Pts et Diff.Sets sont pareils alors ce sera la rencontre directe qui compte
25.01.2015
Update results Kader
The results are online.
You can find them under "Results" in the menu bar on the left side.

If the Pts and Diff.Sets are the same then the direct match will count.
20.01.2015
Update Individuell Resultater
D' Resultater sinn online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Resultater".
20.01.2015
Update Individuelle Resultate
Die Resultate sind online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "Ergebnisse" finden.
20.01.2015
Mise à jour des résultats Individuel
Les résultats sont en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Classement" dans le menu à gauche.
20.01.2015
Update individual results
The results are online.

You can find them under "Results" in the menu bar on the left side.
12.01.2015
Update Coupe de Luxembourg
D' Resultater vum éischten an zweeten Toure vun der coupe de Luxembourg sinn online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Coupe de Lux.".
12.01.2015
Update FLD Pokal
Die Resultate der ersten und zweiten Runde des FLD Pokals sind online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "FLD Pokal" finden.
12.01.2015
Mise à jour Coupe de Luxembourg
Les résultats du premier et deuxième tour de la coupe de Luxembourg sont en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Coupe de Lux." dans le menu à gauche.
12.01.2015
Update FLD Cup
The results of the first and second round of the FLD cup are online now.

You can find them under "FLD cup" in the menu bar on the left side.
6.1.2015
Update Ranglëscht
Dei 4. Ranglëscht ass online.

Dir fannt se lénks am Menü ënnert "Ranglëscht".
6.1.2015
Update Rangliste
Die 4. Rangliste ist online.

Ihr könnt sie links im Menü unter "Rangliste" finden.
6.1.2015
Mise à jour list de rang
La 4. liste de rang est en ligne.

Vous pouvez les trouvez sous "Liste de rang" dans le menu à gauche.
6.1.2015
Update Ranking List
The 4. ranking list is online now.

You can find them under "Ranking List" in the menu bar on the left side.